محصولات

شرکت تهیه و تولید فلزات نادر رفسنجان

Image

شرکت تعاونی تهیه و تولید فلزات نادر رفسنجان بعنوان بزرگترین تولیدکننده سلنات سدیم در کشور جمهوری اسلامی ایران است. این واحد در راستای فعالیت های تحقیقاتی و انجام پروژه در مقیاس نیمه صنعتی تولید سلنیم و به دنبال آن تولید سلنات سدیم در سال 1378 به صورت یک واحد صنعتی به بهره برداری رسید. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان صنعتی به ثبت رسیده است و جز بزرگترین شرکت های دانش بنیان استان کرمان می باشد. .

“ این شرکت دارای دو نوع نمک سلنیوم (سلنات سدیم) است ”

الف - سلنیت سدیم در صنعت شیشه: استفاده از این محصول (سلنیوم فلزی) در صنعت شیشه مزایای زیر را ارائه می دهد:

1. توزیع بیشتر و پراکندگی و ... در مخلوط اولیه شیشه

2. تبخیر و آلودگی محیط زیست کمتر از سلنیوم فلز

3. کاهش میزان کربنات سدیم در مخلوط شیشه اولیه

4- سمیت به مراتب کمتر از سلنیوم فلزی و در نتیجه ایمنی بیشتر پرسنل.
میزان سلنیوم این محصول (سلنات سدیم) 15٪ است که به شکل سدیم سدیم Na2SeO4 و مابقی آن کربنات سدیم Na2Co3 است.

ب- نوع دیگر سلنات سدیم تولید شده توسط این شرکت ، سلنات سدیم درجه خوراک دام است ، که در آن میزان فلزات سنگین حداقل است میزان سلنیوم این نوع سلنات سدیم 10٪ و مابقی آن کربنات سدیم است.

سفارش محصول