درباره ما

شرکت تهیه و تولید فلزات نادر رفسنجان

RRMPP

شرکت تهیه و تولید فلزات نادر رفسنجان

.شرکت تعاونی تهیه و تولید فلزات نادر رفسنجان بعنوان بزرگترین تولیدکننده سلنات سدیم در کشور جمهوری اسلامی ایران است. این واحد در راستای فعالیت های تحقیقاتی و انجام پروژه در مقیاس نیمه صنعتی تولید سلنیم و به دنبال آن تولید سلنات سدیم در سال 1378 به صورت یک واحد صنعتی به بهره برداری رسید. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان صنعتی به ثبت رسیده است و جز بزرگترین شرکت های دانش بنیان استان کرمان می باشد.